Don Kişot, Bu Sefer Yel Değirmenlerine Yer Yok

Hepimiz yıllardır anlatılagelen Cervantes’in Don Kişot romanında kahramanımızın yaveri Sanço Panza ile birlikte Yel Değirmenlerini dev zannederek saldırdığını duyagelmişizdir. Yahu

Devam

Yürümenin Felsefesi

Yürümenin Felsefesinde Yazar, yürümeyi kitabın neredeyse tamamında anladığımız şekilde eylemsel olarak ifade etse de metafor olarak kullandığı bölümlerde olmuş. Yürümenin

Devam